Lidmaatschap informatie

Welkom bij VEK Lexmond!
Wil jij eens bij onze gezellige vereniging komen kijken? Aspirant-leden krijgen 2 weken “proeftijd”. Zij mogen dan gratis de lessen volgen om het te proberen. Na deze 2 weken moet het aspirant-lid aangeven of hij/zij de lessen wil blijven volgen en dus lid wil worden, anders mag hij/zij geen deel meer nemen aan de lessen.
Aanmelden kan via het kopje ‘’Online inschrijven’’. De contributie en het inschrijfgeld worden automatisch geïncasseerd. Hiertoe dient het nieuwe lid of zijn/haar ouders/verzorgers een machtiging af te geven en verplicht hij/zij zich te zorgen voor een toereikend saldo op zijn/haar rekening. Het machtigingsformulier is te verkrijgen bij ‘’Machtiging automatische incasso’’. Tevens zijn ook de inschrijfformulieren en machtigingsformulieren te verkrijgen bij de leiding. Het ingevulde machtigingsformulier dient tegelijk met het aanmeldingsformulier ingeleverd te worden.
 
Opzeggen lidmaatschap:
Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend via ‘’Online uitschrijven’’ gedaan worden per kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Het lid (of zijn/haar ouders/verzorgers) krijgt een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Na stopzetting van het abonnement, wordt de automatische incasso door de vereniging beëindigd per 1 juli,1 januari, 1april of 1oktober. Bij tussentijdse opzegging is het lid nog abonnementsgeld verschuldigd tot 1 juli of 1 januari.

Het veranderen van groep is tussentijds toegestaan met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Stuur hiervoor een mail aan VEKLexmond@outlook.com.